A brand new Forte

EN | NL

A Brand ‘New’ Forte

It has truly been a VUCA* ride lately, which led to a next gen offering, a new logo, corporate identity & website (soon to be published), and even more importantly, a transformed DNA and a new core team. ‘Transforming Together’, our new baseline, probably captures the essence of the past 6 months. We’d like to grab the opportunity to thank our stakeholders, our customers, our network of external experts & contributors & so many more fellow travellers. At the same time we’d also like to present our new core team & the essence of the value we create (our offering).

The Value Creation Team

Paul Indekeu
We’d gratefully refer to Paul as our ‘sage wizard’. On multiple occasions, Paul helped organisations realise their full potential in times of vast change. Paul has over 30 years of experience in consulting and software, often as the CEO.

Bert Verdonck
Bert is a social media & content marketing expert. He is the LinkedIn authority who even provides training at LinkedIn. He has written an Amazon bestseller & 8 other books, including ‘WhatsApp for dummies’ (in Dutch).Christine Verhasselt
Christine has over 25 years of experience in combining people & performance. She makes sure that we maintain high standards and (over)deliver what we promise.

Fanny Libin
Our marketing & customer engagement expert with a solid track record in market-oriented strategy & implementation. She has ‘le savoir-faire’ in how to drastically increase the ROI of both sales efforts and communication actions.

Ashley Bryssinck
Ashley is a recruiter & assessment specialist ‘pur sang’. He often is the link between the organisation as build-to-become & the future human capital that is required.

Mieke Van Snick
‘Behind every strong man, there is a strong woman’. The same applies for organisations since ‘behind every great organisation, there is a great back-office’. We believe that even a back-office should generate value, value for customers, stakeholders, programs, … Mieke surely goes the extra mile.

Jan Beyen
Jan founded Connect Human Capital; an HR consulting company recently embedded within Forte. Jan is an expert in leadership, culture (high involvement & engagement), organisational development, the future of work, …

Kristof Dejonckheere
The storytelling whiz kid at Forte. Kristof is a top expert in content creation & storytelling. Kristof blends technical knowledge with the art of writing.Els De Ridder
Els is probably our most versatile asset. She has a track record as a leader in outbound communication, in recruitment, managing channels, sourcing, assessment centers and much more.

Philippe Rosseel
Philippe will be joining the core team from September onwards. Philippe will make sure we never sell anything that a customer doesn’t need. He will be quintessential in linking our offering to where it truly creates value and solves the ‘problem space’ of our customers.

Obviously, next to our core team we are tapping into a network of other likeminded, handpicked professionals and international experts to assist us in a variety of projects.

The Value We Create (Our Offering)

Why & What?
Forte is a catalyst for transformation. We guide organisations in increasing & realising their full potential. Our purpose is enabling our customers in having more impact and making the world a (more) valuable place.How?
We make sure that our customers can foresee the future and that they embed these insight into their strategy, organisational & operational model and in communication practices (for customers & for employees). We have a modular approach towards transformation, customers & people. We focus on what creates value. Our approach is methodological, often based on validated science and we deliver what we promise (aka it really works ).

Interested in knowing more? Just drop us a line at info@forte.eu.

*VUCA stands for Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity.
More about Vuca on Harvard Business Review, Forbes or Wikipedia.

Het nieuwe Forte

Zeggen dat er ‘maar weinig veranderd is’ afgelopen periode, kunnen we niet doen. We kijken dankbaar terug op de VUCA reis die geleid heeft tot een nieuwe generatie dienstverlening, een nieuw logo, een nieuwe identiteit en meest belangrijk; een getransformeerd DNA en een nieuw kern team.‘Transforming Together’, onze nieuwe baseline, vat waarschijnlijk de essentie van de afgelopen 6 maanden. Een grote ‘dank je wel’ aan onze aandeelhouders, onze klanten, ons network van collega’s & experten en zoveel andere die samen met ons de reis hebben afgelegd. We maken graag gebruik van de gelegenheid om ons nieuw kern team & de essentie van onze waardecreatie (ons dienstenportfolio) voor te stellen.

Het waarde-creatie kern team

Paul Indekeu
We omschrijven hem wel eens als onze ‘wijze man’. Paul heeft al meermaals gezord dat organisaties hun volle potentieel realiseren, in het bijzonder in tijde van grote verandering. Paul heeft meer dan 30 jaar ervaring in consulting en software, vaak in de rol van CEO.

Bert Verdonck
Bert is social media & content marketing expert. Hij is de trainer die trainingen geeft over LinkedIn, aan LinkedIn. Hij heeft een Amazon bestseller geschreven en 8 andere boeken, waaronder ‘WhatsApp for dummies’.Christine Verhasselt
Christine heeft meer dan 25 jaar ervaring in de combinatie van ‘mensen & performantie’. Zij waakt op de hoge standaarden die we onszelf opleggen en ze borgt dat we waarmaken wat we beloven.

Fanny Libin
Onze marketing & ‘customer engagement’ expert met een solide track record in markt-georiënteerde strategieën en implementatie. Ze heeft meer dan eender wie ‘le savoir-faire’ over hoe je als organisatie de ROI van verkoop en communicatie drastisch kan doen stijgen.

Ashley Bryssinck
Ashley is onze recruiter & assessment specialist ‘pur sang’. Hij is vaak de essentiële link tussen de organisatie ‘build-to-become’ en het toekomstige ‘human capital’ dat daarvoor nodig is.

Mieke Van Snick
‘Achter elke sterke man, staat een sterke vrouw’. Het zelfde geld voor bedrijven, ‘achter elk sterk bedrijf, staat een sterke backoffice’. Immers, ook een backoffice heeft de plicht waarde voor klanten, projecten en andere belanghebbenden te creëren.

Jan Beyen
Jan is de oprichter van Connect Human Capital; een HR consulting bedrijf dat haar activiteiten, gezien de sterke synergie, geïntegreerd heeft in Forte. Jan is een expert in leiderschap, cultuur (hoge betrokkenheid & bevlogenheid), organisatie ontwikkeling, de toekomst van werk, …

Kristof Dejonckheere
Onze storytelling ‘whiz kid’. Kristof is een top expert in content creatie & storytelling. Kristof heeft de unieke kwaliteit van sterke en diepe technische kennis te combineren met de kunst van het schrijven.Els De Ridder
Els is de-rots-in-de-branding-voor-alles. Ze combineert ervaring als leider in de outbound communicatie wereld, in recruitment, channel & partner management, assessment centers en zo veel meer.

Philippe Rosseel
Philippe vervoegt het kernteam in September. Hij verzekert dat we nooit iets zullen verkopen dat de klant niet nodig heeft. Hij is de essentiële schakel in het verbinden van de waarde die we vanuit onze offering creëren met de probleem ruimte van onze klanten.

We doen beroep op een uitgebreid network van aanverwante zielen, gelijkgestemden, professionals & internationale experten om ons bij te staan in onze projecten.

De waarde die we creëren (ons portfolio)

Waarom en Wat?
Forte is een catalyst voor transformatie. We gidsen organisaties in het verhogen en realiseren van hun volle potentieel. Onze purpose; ervoor zorgen dat onze klanten meer impact hebben om van deze wereld een waardevollere plaats te maken.Hoe?
We verzekeren dat onze klanten een gevalideerde kijk in de toekomst kunnen nemen en deze inzichten integreren in hun strategie, organisatie, operationeel model en in communicatie praktijken (intern en extern). We hebben een modulaire aanpak binnen de domeinen transformatie, klanten en mensen. We focussen op dat wat waarde creëert. Onze aanpak is methodologisch, vaak gebaseerd op gevalideerde wetenschap en we leveren wat we beloven (m.a.w. onze aanpak werkt).

Wil je meer weten? Stuur een bericht naar info@forte.eu.

*VUCA staat voor ‘Volatility’, ‘Uncertainty’, ‘Complexity’ en ‘Ambiguity’.
Meer over Vuca op Harvard Business Review, Forbes of Wikipedia.

Share this post